home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementПримечания

[1]Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 12.

[2[Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 48, с. 155.

[3] Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 26. с. 107.

[4] Там же, с. 315

[5] Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 15.

[6] Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 18.

[7] Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 243.

[8] Ленин В-И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 242.

[9] Там же, с. 341.

[10] «Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 152.

[11] Ленин В.И. Поли. собр. соч.,т. 36, с. 504-505.

[12] Там же, с. 401.

[13] Тамже, с. 411.


ПРИЛОЖЕНИЕ О «1 августа 1914», исторической науке, Ю. В. Андропове и других. | 1 АВГУСТА 1914 |