home | login | register | DMCA | contacts | help | donate |      

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


my bookshelf | genres | recommend | rating of books | rating of authors | reviews | new | форум | collections | читалки | авторам | add

реклама - advertisementJ'ozef Ignacy Kraszewski

Pogrobek

Powie's'c z czas'ow przemyslawowskich

Utw'or opracowany zostal w ramach projektu Wolne Lektury przez fundacje Nowoczesna Polska.

Prezesowi

Izby Handlowej Krakowskiej

Panu Baranowskiemu

na pamiatke z nim odbytej podr'ozy

ofiaruje

Autor

1880. W dzie'n Zwiastowania N. Panny

Drezno.


| Pogrobek |